Privatlivspolitik

  • Jeg registrerer dit navn, mail og/eller telefonnummer så jeg altid kan komme i kontakt med dig i forbindelse med bookinger.

  • Jeg fører kun journal med den info der er relevant for at give dig, så god en behandling som mulig

  • Jeg videregiver eller sælger ikke personoplysninger hverken i form af mail, telefonnumre eller andet

  • Ved henvendelse til mig kan du altid blive slettet eller få en kopi af din eventuelle journal

 

Du har altid:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)

  • Retten til at indsigt i dine personoplysninger

  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget

  • Retten til at få dine personoplysninger slettet

  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Jeg indhenter samtykke til at behandle nødvendige og relevante persondata ved booking af behandlinger og som beskrevet hos Datatilsynet.

Er du i tvivl om noget eller føler du at der mangler informationer i ovenstående, så må du meget gerne kontakte mig.